Naam
Ron Roozendaal
Functie
Kwartiermaker Digitale Samenleving
Organisatie
Ministerie van BZK
LinkedIn
Spreker Biografie
Ron Roozendaal was sinds 2010 CIO bij VWS en in 2017 kwam daar de rol van directeur informatiebeleid bij.
Hij was o.a. verantwoordelijk voor CoronaMelder, CoronaCheck, GGD Contact en de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Sinds 1 mei 2022 heeft Ron Roozendaal de overstap gemaakt naar BZK en is hij kwartiermaker Digitale Samenleving en plaatsvervangend DG. Hij gaat uitvoering geven aan de Hoofdlijnenbrief Digitalisering die in maart naar de Tweede Kamer is gestuurd.
Ron Roozendaal