Sessie
Wat is het probleem van Big Tech?
Omschrijving

Marieke van Wallenburg (DGDOO BZK) gaat in gesprek met enkele deskundigen over de praktische bewaking door de overheid van publieke normen en waarden.

Uitgangspunt daarbij zijn de volgende quotes: 
 

  • een zin uit de Hoofdlijnenbrief Digitalisering: ‘Bij digitale ontwikkelingen moeten publieke waarden en het perspectief van gebruikers centraal staan en de overheid zal normerend optreden om de publieke waarden te bewaken.’ 


  • Rathenau’s speerpunt (2021): ‘Krachtige kaders: het kabinet moet richting geven aan digitale innovatie: stel kaders, eisen en randvoorwaarden vast, met bijbehorend sterk toezicht.’ Of ‘Politici en beleidsmakers moeten zorgen voor heldere, actuele kaders. Dit betekent dat bijvoorbeeld duidelijk moet zijn waar een bedrijf als Facebook onder valt: is het een tech- of mediabedrijf, een uitgever…?’

Gespreksleider

​​​​​​​