Naam
Linda Kool
Functie
Coördinator Digitale Samenleving
Organisatie
Rathenau Instituut
LinkedIn
Spreker Biografie
Linda Kool is themacoördinator binnen het thema Digitale Samenleving en werkt sinds 2012 bij het Rathenau Instituut. Ze onderzoekt maatschappelijke en ethische kwesties rondom opkomende digitale technologie, bijvoorbeeld op het vlak van kunstmatige intelligentie, immersieve technologie en robotisering. Wat betekenen deze technologieën voor hoe we samen leven en werken? Hoe leiden we deze technologie in goede banen, en welke spelregels zijn daarvoor van belang? Voor het Rathenau Instituut werkte Linda bij onderzoeksorganisatie TNO, waar ze zich bezighield met maatschappelijke en beleidsimplicaties van digitale innovaties. Recente onderzoeken waar Linda bij betrokken was zijn ‘Algoritmes afwegen. Verkenning naar maatregelen ter bescherming van mensenrechten bij profilering in de uitvoering’ en ‘Stand van Digitaal Nederland. Naar zeggenschap en vertrouwen in de digitale samenleving’.
Linda Kool