Titel
Wat is het probleem van Big Tech?
Omschrijving

“Waarom wil de hele westerse wereld Big Tech aanpakken? Hoe willen overheden dat doen? En heeft dit kans van slagen?”

Zomaar even een kop uit De Correspondent van november 2020. Voor het Kabinet, het Rathenau Instituut en verschillende gemeenten is dit niet langer een vraag maar een opdracht. Marieke van Wallenburg (DGDOO BZK), Linda Kool (Rathenau) en Marijn Fraanje (Den Haag) vertellen welke rol, taak en verantwoordelijkheid zij daarin zien voor de overheid. 

Vervolgens gaan zij daarover in gesprek met studenten. Want wat vinden zij? Vinden ze het noodzakelijk dat de overheid hierin stappen neemt en waarom wel, of juist niet? Waar hebben zij last van, of is het nu eigenlijk wel prima?

Virtuele sessielink