Titel
Je moet het verleden kennen om het heden te begrijpen
Omschrijving

Welke ontwikkelingen en veranderingen vonden plaats na het rapport ‘Naar grip op ICT’? Wat hebben we sindsdien geleerd? Wat is er goed gegaan en wat kan nog worden verbeterd? Wat betekent dat voor de uitvoering?

In 2015 verscheen het eindrapport ‘Naar grip op ICT – Parlementair onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid’.  
De commissie heeft destijds de volgende aanbevelingen gedaan: 

  • De oprichting van een tijdelijke ICT-autoriteit: het BIT. 
  • De Tweede Kamer moet zich voorafgaand aan haar politieke keuzes beter verdiepen in de technische uitvoerbaarheid en de doorlooptijden van ICT-projecten. 
  • Een meer centrale sturing van het ICT-beleid van de rijksoverheid door één minister verantwoordelijk te maken. 
  • Alle ICT-projecten binnen de rijksoverheid (en zbo’s) voorzien van een projectorganisatie met een duidelijke sturing. 
  • Verbetering van het aanbestedingsbeleid en contractmanagement rond ICT-projecten. 

Voor welke ontwikkelingen en veranderingen heeft dat de afgelopen 8 jaar gezorgd? Wat hebben we geleerd? Wat is er goed gegaan? Wat kan nog (verder) worden verbeterd? Wat betekent dat voor de uitvoering?

Virtuele sessielink