Sessie
Samenwerken vanuit de menselijke maat
Omschrijving

De opvang van Oekraïense vluchtelingen als voorbeeld voor interdepartementale samenwerking.

Klimaatbeleid, woningmarkt en opvang van vluchtelingen zijn enkele maatschappelijke thema's in de nieuwe collegeprogramma’s van gemeenten. Ze spelen in een tijd dat de werkdruk oploopt en vertrouwen in de overheid onder druk staat. Hoe ervaren inwoners en ondernemers dit? De gemeentelijke Stand van de uitvoering brengt in beeld wat goed gaat en waar knelpunten zitten.

Gemeenten hebben hun (digitale) dienstverlening zo ingericht dat de meeste inwoners en ondernemers snel en effectief worden geholpen. Tegelijk zijn er een paar kwetsbare groepen die aan het kortste eind trekken. Om mensen te helpen moeten gemeenten terug kunnen vallen op een effectief en efficiënt samenwerkingsstelsel. Dit vraagt om duidelijke samenwerkingsafspraken met departementen, uitvoeringsorganisaties en andere instanties.

In deze sessie voeren we het gesprek aan de hand van resultaten en ervaringen rondom de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Hoe leveren we samen, als één overheid, dienstverlening op maat?