Naam
Larissa Zegveld
Functie
Forum Standaardisatie & Algemeen Directeur-Bestuurder Kennisnet
Organisatie
Stichting Kennisnet
LinkedIn
Spreker Biografie
Larissa Zegveld is directeur-bestuurder van stichting Kennisnet. Kennisnet is de publieke organisatie voor onderwijs en ICT, zorgt voor een landelijke ICT-basisinfrastructuur, adviseert de sectorraden en deelt kennis met primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en middelbaar onderwijs (MBO).
Ook is zij voorzitter van Forum Standaardisatie (FS), ingesteld door de Nederlandse overheid, met als doel veilig en makkelijk digitale gegevens met elkaar uitwisselen. Door eenduidig te werken, kunnen we de gegevens van burgers en bedrijven beter beveiligen, makkelijker uitwisselen en toegankelijk maken voor iedereen. FS helpt dit mogelijk te maken door open standaarden te toetsen en voor te schrijven aan publieke organisaties. Die standaarden verbeteren de samenwerking tussen bedrijven, burgers en de overheid. En als de samenwerking wat stroef verloopt? Dan brengt Forum Standaardisatie organisaties bijeen om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken.
Menselijke maat in digitale maatschappij
De menselijke maat begint met eenduidige betrouwbare dienstverlening van de overheid. En daarmee met standaardisatie. Burgers en ondernemers hebben moeite met herkenbaarheid van de digitale overheid. In toenemende mate lopen ze kans slachtoffer te worden van online fraude door bijv. phishing en/of spoofing. Gebrek aan herkenbaarheid leidt tot ongewenste effecten: ontoegankelijkheid, afzien van gebruik digitale overheidsdiensten, risico’s op desinformatie. Onze opdrachtgever BZK zet o.a. in op een overheidsbreed Register Internetdomeinen Overheid (RIO) en wil toewerken naar een uniforme domeinnaamextensie voor alle websites van de overheid. Met zo’n register kunnen gebruikers op internet controleren of een website van de overheid is of niet. Een herkenbare extensie maakt de echtheidscontrole een stuk eenvoudiger: wanneer een websiteadres eindigt met bijv. .overheid.nl of .gov.nl is meteen duidelijk dat het om een overheidswebsite gaat. Dat is ook gemakkelijk communiceren. En ondersteunt het vertrouwen in de overheid door de maatschappij.
Larissa Zegveld