Titel
Hoe werk je slim samen publiek en privaat?
Omschrijving

De rol van de overheid verandert, maar de verantwoordelijkheden niet. Binnen Nederland acteren we meer in een netwerk van publiek en private partijen. Waarbij we als RWS andere spelers nodig hebben om de weggebruikers te bereiken. Hoe zorgen we ervoor dat berichten van een private partij aan de weggebruiker gevalideerd is en het maatschappelijk belang voor ogen blijft.

Wie aan smart mobility denkt, ziet misschien allemaal zelfrijdende auto’s voor zich. Dat is natuurlijk een mooi toekomstbeeld, maar slimme mobiliteit bestrijkt veel meer dan dat. Denk aan voertuigen die met elkaar en hun omgeving kunnen praten, aan handige apps die jouw reis op maat plannen, aan navigatiesystemen of websites die jou onderweg informeren over files en wegwerkzaamheden, en aan slimme innovaties op het water. Al deze ontwikkelingen kunnen een grote bijdrage leveren aan de maatschappelijke doelen van RWS wat betreft leefbaarheid, veiligheid en doorstroming. Deze ontwikkelingen worden soms buiten de overheid bedacht en ontwikkeld, maar de verantwoordelijkheid voor een veilige en vlotte doorstroming ligt bij de overheid. Hoe werken we samen?

Ambities op een rij
Rond smart mobility gebeurt enorm veel, binnen RWS maar vooral ook erbuiten, zoals bij andere overheden, vervoersorganisaties en de auto-industrie.

Veiligheid en beveiliging
De slimme auto is er al, maar het duurt nog tientallen jaren voordat iederéén in een zelfrijdende auto rijdt. Hoe gaan we met een gemixt wegverkeer om, bijvoorbeeld qua verkeersveiligheid? Een andere interessante uitdaging is: hoe kunnen we de weggebruiker veilig informeren, zonder dat hij of zij wordt afgeleid? En in een wereld waarin data steeds belangrijker zijn en alles met elkaar in verbinding staat spelen privacy en de beveiliging van systemen een grote rol. Daar móeten we als RWS over nadenken.

Totaalbeeld
Intelligente Transportsystemen en Dynamisch Verkeersmanagement, 2 onderwerpen waar slimme mobiliteit volop in terugkomt.

Wel of geen DRIP?
Een heel concreet voorbeeld is; moet een Dynamisch Route Informatie Paneel wel of niet worden vervangen, wetende dat deze elektronische informatieborden op korte termijn al overbodig raken door in-car navigatiesystemen

Virtuele sessielink

Gespreksleider

Serge van Dam