Naam
Dick Ottevanger
Functie
Programmamanager Smart Mobility
Organisatie
Rijkswaterstaat
LinkedIn
Spreker Biografie
Dick Ottevanger is een ervaren afdelingsmanager in de dynamische wereld van operationeel verkeersmanagement. De laatste drie jaar werkzaam bij Rijkswaterstaat als programmamanager Smart Mobility en (voorbereiding en uitvoering van) Vrachtwagenheffing en Tijdelijke Tolheffing.
Menselijke maat in digitale maatschappij
De technologische ontwikkeling gaat snel en is ook al ver gevorderd. De menselijke maat bepaalt in hoge mate de wijze waarop en het tempo waarin de techniek ook daadwerkelijk zijn plek vindt in het dagelijks gebruik, zowel aan de zijde van de (vaar)weggebruiker als aan de zijde van de wegbeheerder. Als de introductie van nieuwe techniek te snel gaat dan lopen we het risico dat het 'op straat' onveilig wordt. Als we te langzaam nieuwe technieken introduceren laten we kansen liggen. Zie hier de spanning tussen technologische ontwikkeling en de menselijke maat.
Dick Ottevanger