Sessie
Al het goede komt in vieren
Omschrijving

De VNG-commissie Samen Organiseren gaat samen met het bedrijfsleven en onder leiding van GeoBusiness invulling geven aan de ambities van common ground. Dat gaat gebeuren door veel intensiever dan nu, samen te gaan werken met de vier ICT-marktleiders van de gemeentelijke wereld. En langs vier sporen: draagvlak bij gemeenten, de governance, de bijbehorende financiering en het te hanteren aanbestedingsmodel. In deze sessie de primeur met de eerste uitwerking van dit voornemen.
Aan de kersverse plaatsvervangend DG de schone taak om hierop te reflecteren. Met als het even kan hardop de verbinding met het werkprogramma Digitalisering van de staatssecretaris van Digitale Zaken. We zijn tenslotte één overheid.

Gespreksleider