Titel
Markt & Overheid: Samen optrekken op de krappe arbeidsmarkt
Omschrijving

Het tekort op de arbeidsmarkt aan wat we gemakshalve maar even IT'ers noemen was al groot en is door de digitale stroomversnelling van de samenleving geëxplodeerd. Ook de overheid zit midden in een digitale transformatie. Maar zowel de overheid, als de IT-sector hebben bij lange na niet voldoende gekwalificeerde mensen in huis om die transitie tot een goed einde te brengen. Het onderwijs gaat dit tekort voorlopig niet oplossen.

Slim samen op trekken door markt en overheid kan de ergste nood wellicht opheffen, maar dat vereist een geoliede samenwerking. Vooralsnog vissen ze vooral in dezelfde vijver. Basis voor een goede samenwerking is een gezamenlijke visie op de taakverdeling: wie doet wat? Waar ben je van en waar ben je niet van? Moet de overheid zelf Java-programmeurs in dienst hebben en zelf systemen ontwikkelen, of kan ze zich beter richten op gekwalificeerde projectleiders die opdrachten met een resultaatverplichting in de markt kunnen zetten en begeleiden?

En wellicht is er ook ruimte om de eisen bij te stellen: is het een idee om Engels als voertaal te hanteren zodat er IT’ers uit andere EU-landen kunnen worden ingezet? En waarom geen getalenteerde mbo’ers, hbo’ers zij-instromers aan specifieke taken in de uitvoering te zetten?

Als publiek en privaat dan toch een visie op de arbeidsmarkt delen, kunnen ze wellicht ook samen die arbeidsmarkt op gaan om jonge mensen te werven en op te leiden. Aan het eind van dat traject is het dan aan de nieuwe IT’er om te kiezen voor een carrière binnen de overheid of in de IT-sector.

Virtuele sessielink

Gespreksleider

Arnoud van Gemeren