Naam
Charles Jeurgens
Functie
Hoogleraar Archiefwetenschap
Organisatie
HO - Universiteit van Amsterdam
LinkedIn
Spreker Biografie
Charles Jeurgens: ik ben als hoogleraar Archival Studies werkzaam bij de afdeling Mediastudies van de Universiteit van Amsterdam en als adviseur verbonden aan het Nationaal Archief. Verder ben ik onder meer lid van de Adviescommissie Informatiehuishouding van het ministerie van JenV.
Een deel van mijn onderzoek en onderwijs (masteropleiding Archival and Information Studies) is gericht op informatie- en archiveringsculturen bij overheden. Een belangrijke onderliggende vraag die me bezighoudt is hoe een 'rechtvaardig geheugen' van de overheid er uit zou kunnen zien. De relatie tussen overheid en burger is immers primair een informatierelatie en de kwaliteit en betrouwbaarheid van dat overheidsgeheugen is daarmee van groot belang. Aspecten die hierbij steeds weer aan de orde zijn hebben betrekking op de vraag hoe maatschappelijke waarden als transparantie, openheid, privacy en verantwoording kunnen worden vormgegeven en geborgd in een snel veranderende, fluïde informatiesamenleving.
Charles Jeurgens