Titel
Informatiehuishouding vraagt samenwerking met onderwijs en wetenschap
Omschrijving

Als burger moet je kunnen vertrouwen op de informatie van de Rijksoverheid. Die moet bovendien goed vindbaar en toegankelijk zijn. Tegelijk moet de overheid kunnen verantwoorden welke gegevens ze voor welk doel gebruikt. De toeslagen affaire heeft dat belang nog eens extra onderstreept. Naast de verantwoording ligt er ook een vraagstuk over hoe je deze informatie kunt inzetten om te sturen. Gezien de snelheid van de digitalisering geeft dit nog een extra dimensie.
 
Arre Zuurmond is sinds 1 januari 2022 regeringscommissaris en aangesteld om te zorgen dat het rijksbrede actieplan ‘Open op Orde’ de gewenste verbeteringen oplevert.
Onderdeel van het actieplan is een multidisciplinaire aanpak, samen met onderwijs en wetenschap. Arre Zuurmond: ‘We hebben die inbreng nodig om over de juiste kennis te beschikken en goezde informatiespecialisten op te leiden.’
 
In deze break-out sessie komen vertegenwoordigers uit overheid en onderwijs aan het woord. Naast Arre Zuurmond sluiten ook Charles Jeurgens (Nationaal Archief én hoogleraar archiefwetenschap), Erik Fledderus (kwartiermakend lector Digital Business; Society bij Hogeschool Windesheim) en Sander Verhoeckx (I-Partnerschap) aan. Aan het eind van deze sessie heb je een beeld van hoe onderwijs en Rijk kunnen samenwerken en wat dit ook voor jouw organisatie kan opleveren.

Virtuele sessielink

Gespreksleider

Larissa Zegveld