Naam
Jan van Ginkel
Functie
Loco-Provinciesecretaris
Organisatie
Provincie Zuid-Holland
LinkedIn
Spreker Biografie
Loco-provinciesecretaris Zuid-Holland. Hart voor digitale transformatie. Lid van het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid, lid van het Beraad voor Geo-Informatie en lid van de regiegroep Interprovinciale Digitale Agenda.
Menselijke maat in digitale maatschappij
Naast de menselijke maat pleit ik ook voor de maatsch√°ppelijke maat in de digitale samenleving. Nogal wat maatschappelijke opgaven kunnen alleen verder worden gebracht door de volle inzet van niet-persoonsdata en persoons-onafhankelijke algoritmes. Maatschappelijk en menselijk liggen dan in elkaars verlengde.
Jan Ginkel