Titel
Zonder data geen transities
Omschrijving

De grote transities op gebied van wonen, mobiliteit, klimaat, stikstof, natuur, water, landbouw en energie hebben aanzienlijke impact op de ruimtelijke inrichting. Dat zien we terug zowel op het platteland als in de steden. Alle gevraagde oplossingen kunnen onmogelijk naast elkaar worden gerealiseerd. Ze vragen slim en meervoudig ruimtegebruik. Dat is een hele puzzel. De puzzel moet samen met partijen in de gebieden zelf gelegd worden, door de opgaven te combineren en in samenhang op te pakken. De inzet van data biedt grote kansen om bij te dragen aan het oplossen van deze opgaven. In de Ruimtelijke ordeningsbrief van 17 mei 2022 legt het kabinet de basis voor een nieuw nationaal ruimtelijk beleid en voor de uitvoering daarvan. Een gebiedsgerichte en datagedreven aanpak staan centraal in de realisatie van dit beleid.

Hoe verrijken we de huidige gebiedskennis en wijze van gebiedsregie met data en technologie? Wat is nodig voor gebiedsgerichte en meerdimensionale data? Vertegenwoordigers van Rijk, provincies en gemeenten gaan, onder leiding van Jan van Ginkel, met elkaar in gesprek over de belangrijkste uitdagingen en acties. 

Virtuele sessielink

Gespreksleider

Jan van Ginkel