Naam
Emine Özyenici
Functie
CIO
Organisatie
Ministerie van JenV
LinkedIn
Spreker Biografie
Als Hoofddirecteur bedrijfsvoering en tevens Chief Information Officer van JenV staat Emine Özyenici aan het hoofd van het cluster dat aan de lat staat voor het bedrijfsvoeringbeleid van JenV in brede zin en zijn beleids- en systeemverantwoordelijk voor de werkdomeinen personeel, informatievoorziening en ICT, inkoop, facilitair, bedrijfsvoering en huisvesting. Naast deze concernbrede JenV-opgave is het cluster ook verantwoordelijk voor voorzieningen en bedrijfsvoering aangelegenheden voor het Bestuursdepartement JenV. Binnen de bedrijfsprocessen van JenV is de CIO JenV beleids- en systeemverantwoordelijk voor de strategische informatievoorziening en generieke en gemeenschappelijke ICT-dienstverlening en daarbij direct verantwoordelijk voor enkele gemeenschappelijke ICT-voorzieningen.

Om deze opgaven te kunnen realiseren, heeft het cluster als visie een bijdrage te leveren aan het samenwerken en wordt ingezet op een wendbaar (flexibel), duurzaam en Datagedreven JenV. Aanvullende persoonlijke drijfveren zien toe op het werken aan de maatschappelijke vraagstukken en het leveren van een bijdrage aan het vraagstuk inzake diversiteit en inclusie.
Menselijke maat in digitale maatschappij
Digitalisering brengt de maatschappij veel goeds: Het helpt om zaken eenvoudig, laagdrempelig en snel te regelen en om afstanden te overbruggen… Totdat je buiten de gebaande paden komt, bijvoorbeeld zaken met meerdere partijen moet regelen, je een uitzonderlijke situatie hebt of je over onvoldoende (digitale) vaardigheden/middelen om mee te kunnen komen: Daar waar ongelijke gevallen op gelijke wijze worden behandeld, staat de menselijke maat onder druk. Om dit tegen te gaan moeten we open staan voor de persoonlijke situatie, rekening houden met het doe-vermogen (vaardigheden, kennis, handelingsperspectief), maatwerk leveren om te voorkomen dat mensen in de knel komen en signalen over knelpunten in dienstverlening actief ophalen en oppakken. Dat betekent dat digitale toegankelijkheid niet volstaat: persoonlijke toegankelijkheid is en blijft nodig. Ook in de digitale maatschappij moet je als organisatie een menselijk gezicht blijven tonen aan de omgeving
Emine Özyenici