Naam
Alexandra van Huffelen
Functie
Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering
LinkedIn
Menselijke maat in digitale maatschappij
Ik ga veel energie steken in digitalisering. Technologische innovaties en goede Europese samenwerking kunnen onze samenleving en economie versterken. Tegelijkertijd moeten we er alles aan doen om gevaren te bestrijden of te minimaliseren. Democratie, veiligheid en grondrechten raken de kern van onze samenleving. We moeten zorgen voor duidelijke regels en toezicht wanneer die in het gedrang komen. Het moet op een verantwoorde manier gebeuren, zodat mensen en bedrijven met vertrouwen gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die digitalisering biedt en zodat de regels die er offline zijn ook online gelden.
Alexandra Huffelen