Titel
Digitalisering en de menselijke maat
Omschrijving

Het iBestuur Congres 2022 gaat ook dit jaar over digitalisering bij de overheid, waarbij de digitale transformatie en de relatie tussen overheid en samenleving centraal staat. Wat zijn hoofdlijnen van de werkagenda digitalisering? En hoe wordt invulling gegeven aan het beleid voor digitalisering voor de komende jaren? Tijdens de plenaire sessie, die wordt geopend door Burgemeester Jan van Zanen van de Gemeente Den Haag, licht staatssecretaris Alexandra van Huffelen dit toe.

Virtuele sessielink

Gespreksleider

Ruben Maes