Naam
Magchiel van Meeteren
Functie
CIO
Organisatie
Ministerie van BZK
LinkedIn
Spreker Biografie
Magchiel van Meeteren is sinds 1 september 2019 CIO bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarvoor heeft hij diverse functies vervuld bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, zoals managing director van het Center for Big Data Statistics bij het CBS, directeur Klantcontact en Informatiemanagement en meerdere leidinggevende functies binnen het ICT- en datamanagementdomein. Hij startte zijn loopbaan als adviseur bij de Data en ICT Dienst van Rijkswaterstaat. Magchiel van Meeteren studeerde Technische Natuurkunde aan de TU Delft.
Menselijke maat in digitale maatschappij
De overheid is er voor de samenleving, niet andersom. Met goede, samenhangende dienstverlening en daarbij duidelijke communicatie én interactie. Toch zijn we als overheid gefragmenteerd georganiseerd, met pijnlijke gevolgen daarvan voor individuen. Wat geredeneerd vanuit taakbesluiten, beleidswijzigingen, grote te verwerken volumes, digitalisering én technische achterstand, krapte in personeel op zich begrijpelijk, maar nog steeds onwenselijk is. Een waanzinnig ingewikkelde puzzel om op te lossen. Bij het structureel aanpakken van de informatiehuishouding stellen we ons niet alleen als doel om de toegang tot en kwaliteit van informatie te verbeteren, maar ook het handelen van de overheid ermee naar een hogere kwaliteit te brengen.
Magchiel Meeteren