Titel
Werkgevers hebben een te grote afstand tot de arbeidsmarkt
Omschrijving

De pandemie heeft voor flinke verschuivingen gezorgd op de arbeidsmarkt. Er is een groot aantal open vacatures die zeer moeilijk te vullen zijn, met name het aantal IT-vacatures is exponentieel gegroeid door de versnelde digitale transformatie van de afgelopen jaren. Er is een kloof ontstaan op de arbeidsmarkt tussen vraag en aanbod van digitaal vaardige mensen. Het wordt voor werkgevers steeds moeilijker om nieuw talent aan te trekken maar ook om vast te houden met het grote aanbod van andere werkgevers in de markt. Dit zorgt ook voor een afstand van werkgevers tot de arbeidsmarkt.

In deze sessie bespreken we met het panel wat we kunnen doen om de IT-talentenpool te vergroten, maar ook wat we kunnen doen om de vraag naar IT vaardige mensen te verkleinen (balans tussen vraag en aanbod van arbeid herstellen) en hoe organisaties voor een aantrekkelijk werkklimaat kunnen zorgen om personeelsverloop te beperken. Onder andere door een leven lang leren te bieden. En we bespreken hoe de triple helix (onderwijs, overheid en bedrijfsleven) hierin samen kunnen werken.

Virtuele sessielink

Gespreksleider

Dagmar Lens