Naam
Sander Janssen
Functie
Adviseur digitale media / productowner tilburg.nl
Organisatie
Gemeente Tilburg
LinkedIn
Menselijke maat in digitale maatschappij
We zijn helaas allemaal een nummer, een BSN. Gebruik dit vooral achter de schermen om processen te stroomlijnen. Ook digitaal zijn wij individuen die sterktes en zwaktes hebben. Iedereen is uniek. Heb hier oog voor en vang niet alles af in geautomatiseerde processen. Passen we niet in een proces dan bestaan we niet, “computer says no”. Heb oog voor de mensen die niet mee kunnen door een vorm van fysieke of verstandelijke beperking. Zorg dat ze altijd kunnen meedoen in deze steeds groter wordende digitale maatschappij. Iedereen doet er toe en iedereen doet mee.
Sander Janssen