Titel
Online fraudeurs vissen straks achter het net; een herkenbare veilige digitale overheid
Omschrijving

Burgers en ondernemers hebben moeite met de herkenbaarheid van de digitale overheid. Hierdoor lopen ze in toenemende mate kans slachtoffer te worden van online fraude door bijvoorbeeld phishing en/of spoofing. Het gebrek aan herkenbaarheid leidt bovendien tot allerlei andere ongewenste effecten: ontoegankelijkheid, afzien van het gebruik van digitale overheidsdiensten en risico’s op desinformatie.

BZK zet o.a. in op een overheidsbreed Register Internetdomeinen Overheid (RIO) en wil toewerken naar een uniforme domeinnaamextensie voor alle websites van de overheid. Met zo’n register kunnen gebruikers op internet controleren of een website van de overheid is of niet. Een herkenbare extensie maakt de echtheidscontrole nog een stuk eenvoudiger: wanneer een websiteadres eindigt met bijvoorbeeld .overheid.nl of .gov.nl is het meteen duidelijk dat het om een overheidswebsite gaat. Dat is ook gemakkelijk communiceren.

In deze sessie krijgt u antwoord op vragen als: Hoe zien een domeinnaamregister en uniforme domeinnaamextensie eruit? Hoe zorgen we ervoor dat alle overheidswebsites geregistreerd worden in het register? En welke andere zaken zijn nodig om de digitale overheid herkenbaar te maken en te houden? Larissa Zegveld gaat in gesprek met de verantwoordelijke van dit beleid aangevuld met praktijkvoorbeelden.

Virtuele sessielink

Gespreksleider

Larissa Zegveld