Naam
Hilary Richters
Functie
Directeur Digitale Ethiek
Organisatie
Deloitte
LinkedIn
Spreker Biografie
Hilary Richters is Director binnen Deloitte en leidt het Deloitte Digitale Ethiek-team dat zij opzette. Het Digitale Ethiek-team ondersteunt private en publieke organisaties bij de (ethische) vraagstukken rondom digitale transformaties, datagedreven werken en concrete algoritmische systemen. Om ervoor te zorgen dat organisaties de tools krijgen om hun morele kompas te volgen, ontwikkelt zij met het team diverse oplossingen om publieke waarden op een praktische manier te begrijpen en te verankeren in werkwijzen en organisatieculturen. In haar 15 jaar bij Deloitte heeft Hilary verschillende rollen vervult en diverse organisaties van dichtbij gezien via o.a. grote remediation trajecten, fraudeonderzoek, interne audits en strategische datavraagstukken. Op de werkvloer en in haar vrije tijd is Hilary daarnaast fanatiek pleitbezorger van de kracht en het belang van inclusie en diversiteit.
Menselijke maat in digitale maatschappij
Data-oplossingen bieden mogelijkheden tot méér maatwerk/personalisatie en standaardisatie/efficiëntie. De menselijke maat in de digitale maatschappij, begint volgens Hilary Richters bij een balans tussen wat wordt verwacht vanuit samenleving (en politiek) en wat kan worden waargemaakt in de uitvoering. Hilary merkt in de praktijk dat organisaties soms door de vele tools en handreikingen, impact assessments en ontwikkelingen rondom wet- en regelgeving (de bomen) de ethiek (het bos) niet meer zien. De ontwikkelingen gaan snel, maar om te reflecteren op de impact van technologie, hoef je geen expert te zijn. Het is belangrijk dat iedereen telt en de menselijke maat vanuit verschillende perspectieven wordt geborgd. Er is immers niet één type burger, werknemer, patiënt of klant. Hilary zet in op het breed opwekken van interesse in technologie en ethische vraagstukken, het investeren in competenties en vormgeven van een omgeving/cultuur waar kansen en uitdagingen worden gesignaleerd.
Hilary Richters