Titel
Van controle naar grip op de digitale infrastructuur
Omschrijving

De digitale samenleving geeft mensen en organisaties vele mogelijkheden. Tegelijkertijd stelt de toenemende digitalisering de samenleving voor belangrijke uitdagingen. Verstoringen, manipulatie of uitval van de digitale infrastructuur is bijna dagelijkse kost. Met ernstige en ontwrichtende gevolgen.

De kwetsbaarheid van de technologie, dreigingen vanuit de geopolitiek en criminaliteit vormen continue bedreigingen voor verstoringen. Hoe gaan we hier tot nu toe mee om? Wat hebben we daarmee bereikt? Is volledige controle wel mogelijk of is het beter naar meer grip te streven? En hoe streven we dan naar meer grip?

Inspecteur-generaal Angeline van Dijk van Agentschap Telecom gaat met boeiende gasten in gesprek over hoe Nederland digitaal veilig verbonden kan zijn en blijven.

Virtuele sessielink

Gespreksleider

Angeline van Dijk