Naam
Dick Eertink
Functie
Adviseur strategie
Organisatie
Kadaster
Spreker Biografie
Dick Eertink (1965) studeerde bedrijfseconomie in Groningen en startte zijn carrière in 1988 bij de automatiseringsafdeling van de Sociale Verzekeringsbank. In 1996 stapte hij over naar het Kadaster, waar hij in verschillende functies bij de afdeling Financiën werkte. Sinds 2006 werkt hij als adviseur bij de afdeling Strategie van het Kadaster. Dick houdt zich onder meer bezig met de meerjarenplanning en financiering, het tarievenbeleid en het ‘business model’ van het Kadaster in algemene zin. Dat omvat onder meer ontwikkelingen rond open data, openbaarheid van data en de relaties tussen Kadaster en marktpartijen.
Menselijke maat in digitale maatschappij
Ieder mens moet zichzelf kunnen zijn. Zeker als het gaat om het gebruik van publieke diensten. Voor 80% van de mensen houdt dat in dat ze langs de digitale weg hun zaken willen regelen. Het liefst zo veel mogelijk zelf, maar wel op een begrijpelijke en toegankelijke manier. Voor 20% van de mensen past dat niet. De uitvoering heeft ruimte (financieel en juridisch) nodig om ook die mensen goed te bedienen. Voor beide vormen van dienstverlening is een goede informatievoorziening binnen de overheid een randvoorwaarde. Met ook daarin de ruimte voor de menselijke maat. Wanneer ‘Computer says no’ kan alsnog het antwoord ‘Ja’ zijn.
Dick Eertink