Naam
Irona Groeneveld
Functie
Wethouder
Organisatie
Gemeente de Fryske Marren
LinkedIn
Spreker Biografie
Irona Groeneveld (1966) is sinds 2019 wethouder in De Fryske Marren. In portefeuille heeft zij o.a. Warmtetransitie, Klimaat, RES en Circulaire Economie, Handhaving, Verkeer/Vervoer en Milieu/FUMO. Haar passie is openbaar bestuur: zij was fractievoorzitter in Provinciale Staten van Fryslân en lid van het AB van Wetterskip Fryslân. Daarnaast werkte zij bij de Friese Milieu Federatie als projectleider CE. Naast haar functie als wethouder geeft Irona op free-lance basis trainingen voor Pro Demos, Huis voor democratie en rechtsstaat.
Menselijke maat in digitale maatschappij
In de digitale maatschappij moet iedereen mee kunnen doen. Dat betekent dat informatie vindbaar, lees/luisterbaar én begrijpelijk moet zijn. En dat er - naast alle digitale consultatiemogelijkheden - ruimte blijft voor een persoonlijk gesprek.
En mensen moeten er op kunnen vertrouwen dat er op een veilige manier met hun gegevens wordt om gegaan. En manieren om dat zelf te regelen moeten ook weer makkelijk vindbaar en uit te voeren zijn.
Om grote maatschappelijke opgaven goed op te kunnen pakken is bundelen en ontsluiten van algemene gegevens nodig. Zo voorkom je dat gemeenten allemaal afzonderlijk dezelfde dingen doen terwijl dat efficiënt samen kan. Zo hou je tijd over voor waar het om draait: oplossingen voor mensen.
Irona Groeneveld