Titel
Generatieve AI - deel II
Omschrijving

Generatieve AI kan leiden naar de superslimme samenleving

"Europese regels voor AI stap dichterbij’, kopt de NOS in mei. Tech-site Tweakers meldt op hetzelfde moment: ‘Google voorziet Android Studio van generatieve AI die code kan helpen schrijven.’  Zie hier een aantal voorbeelden van het huidige mediarumoer rond AI, en meer specifiek over generatieve AI. Bij generatieve AI komt het er simpel gezegd op neer dat de computer op basis van abstracte datapatronen nieuwe content kan maken.

De techsector zet momenteel enorme stappen en de regelgever probeert uit alle macht de ontwikkelingen bij te houden. Toch is het soms goed om even pas op de plaats te maken en om ons heen te kijken: wat is er nou eigenlijk allemaal aan de hand? En vooral: wat kan generatieve AI voor de publieke sector betekenen voor de burger? Generatieve AI biedt enorme kansen, maar bedreigingen zijn er ook. In deze sessie geven wij onze visie op waar het heengaat. Onze conclusie: we zijn voorzichtig positief gestemd.

Het is aan ons allen om in goede samenwerking generatieve AI tot wasdom te brengen met inachtneming van de menselijke maat. Maar laten we ondertussen niet vergeten ons voor te bereiden op de volgende fasen, zoals: ‘Cognitieve AI’. 

Deze sessie is het vervolg op de sessie Generatieve AI - deel I.

Tijd
3:30 PM - 4:15 PM
Zaal
Lokaal 5
Type sessie
(op locatie)

Gespreksleider

Willem de Paepe