Titel
Baas in eigen cloud!
Omschrijving

We kennen het allemaal, je wilt wisselen van mailprovider. Maar dat blijkt nog niet eenvoudig. Je zit vast aan het e-mail adres van je provider en je e-mails zet je niet zomaar even over naar je nieuwe provider. Ook de overheid draait steeds meer applicaties in de Cloud, en loopt daarbij tegen hetzelfde probleem aan. Zit je eenmaal bij een grote leverancier, dan word je daar snel afhankelijk van. En kan je moeilijk meer naar een ander. Bijvoorbeeld als de voorwaarden niet of de prijzen je niet bevallen. Open standaarden kunnen deze afhankelijkheid verkleinen. Zodat je je vrijheid behoudt om zelf je leverancier te kiezen.

De Kamerbrief Rijksbreed cloudbeleid 2022 van demissionair staatssecretaris van Huffelen bracht binnen de overheid veel discussies op gang over hoe om te gaan met de risico’s van de ‘publieke cloud’. Standaardisatie speelt hierin een belangrijke rol, evenals de steeds sterkere regulering op Europees niveau. Demissionair staatssecretaris van Huffelen zegt in haar Kamerbrief:

“Daarnaast vereist de inzet van de publieke cloud een hoge mate van standaardisatie. Dit kan in potentie kostenbesparend werken en de kwaliteit en implementatiesnelheid van ICT-projecten binnen het Rijk verhogen.”

In deze sessie gaan we vooral in op standaardisatie voor de Cloud. De vragen die daarbij centraal staan:

  1. Welke Cloud standaarden (voor portabiliteit van gegevens, Cloud interoperabiliteit, informatieveiligheid e.a.) zouden verplicht moeten worden voor de overheid?
  2. Op welke Europese en internationale standaardisatie activiteiten voor Cloud moeten en kunnen de overheid en de private sector nog invloed uitoefenen?

 

Tijd
3:30 PM - 4:15 PM
Zaal
Kantine
Type sessie
(op locatie & online)

Gespreksleider

Larissa Zegveld