Naam
Larissa Zegveld
Functie
Voorzitter Forum Standaardisatie en Algemeen Directeur Kennisnet
Organisatie
Stichting Kennisnet
LinkedIn
Spreker Biografie
Larissa Zegveld is directeur-bestuurder van stichting Kennisnet. Kennisnet is de publieke organisatie voor onderwijs en ICT, zorgt voor een landelijke ICT-basisinfrastructuur, adviseert de sectorraden en deelt kennis met primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en middelbaar onderwijs (MBO).
Ook is zij voorzitter van Forum Standaardisatie (FS), ingesteld door de Nederlandse overheid, met als doel veilig en makkelijk digitale gegevens met elkaar uitwisselen. Door eenduidig te werken, kunnen we de gegevens van burgers en bedrijven beter beveiligen, makkelijker uitwisselen en toegankelijk maken voor iedereen. FS helpt dit mogelijk te maken door open standaarden te toetsen en voor te schrijven aan publieke organisaties. Die standaarden verbeteren de samenwerking tussen bedrijven, burgers en de overheid. En als de samenwerking wat stroef verloopt? Dan brengt Forum Standaardisatie organisaties bijeen om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken.
Larissa Zegveld