Titel
Wetgeving doorvertalen naar de uitvoering: wat komt hier allemaal bij kijken?
Omschrijving

Om het vertrouwen van inwoners terug te winnen en publieke dienstverlening te verbeteren is een multidisciplinaire aanpak nodig, zo leerden we uit de Staat van de Uitvoering. Een aanpak waarin beleidsmakers en -uitvoerders meer samenwerken. En resultaten uitwisselbaar worden tussen (overheids)organisaties. Een belangrijk onderdeel van deze aanpak is ook het vertalen van regelgeving naar uitvoering door mensen en computers.

Deze sessie van I-Partnerschap gaat over een methodiek die is ontwikkeld voor deze doorvertaling van regelgeving. Hierin licht Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de behoefte van de uitvoering toe. En gaan Hogeschool van Amsterdam en Rijksuniversiteit Groningen in op de standaardisatie en cultuurverandering die nodig zijn. Ook komt aan de orde wat de meerwaarde is van de Leergemeenschap Digitale vertalingen. Dit alles onder voorzitterschap van Forum voor Standaardisatie.

Verschillende uitvoeringsorganisaties zoals de Belastingdienst en IND ontwikkelden methodes die een systematische en methodische vertaling van regelgeving naar uitvoering ondersteunen. Ze bieden kansen voor standaardisatie, omdat deze werkwijzen een krachtige impuls geven aan het hanteren van eenzelfde taal. Niet alleen tussen de verschillende lagen van een organisatie, maar ook over organisaties heen. Forum Standaardisatie volgt deze ontwikkelingen met aandacht.

Alhoewel steeds meer organisaties de meerwaarde van deze methodes zien, staan we nog aan het begin. Het organisatiebreed invoeren van dergelijke werkwijzen is een complexe veranderopgave. In onderwijs en onderzoek is de handschoen opgepakt om een nieuwe generatie professionals op te leiden die kennis heeft van deze methodes en door onderzoek bijdraagt aan de verdere ontwikkeling ervan. 

Lector Legal Management & Technology Ivar Timmer (Hogeschool van Amsterdam) coördineert hiervoor de Leergemeenschap Digitale vertalingen. Deze leergemeenschap is een samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk vanuit Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen en verschillende overheidsorganisaties. De leergemeenschap wordt ondersteund door I-Partnerschap, welke overheid en onderwijs verbindt.

 

Tijd
2:15 PM - 3:00 PM
Zaal
Lokaal 7
Type sessie
(op locatie & online)

Gespreksleider

Larissa Zegveld