Sessie
Hoe kunnen we de ‘skills gap’ dichten door anders naar talent te kijken?
Omschrijving

De pandemie heeft de manier waarop we leren en werken drastisch veranderd; vanuit huis, in de cloud en binnen teams. 

Deze verschuivingen zijn ook terug te zien op de arbeidsmarkt. Momenteel kunnen niet alle vacatures worden ingevuld met geschikte kandidaten, waarbij een merkbare kloof tussen vraag en aanbod van digitaal vaardige mensen is ontstaan. Wat zijn de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn voor de toekomst van de toekomst? Wat kunnen we doen om de talentenpool te vergroten? Hoe kunnen we samenwerken om de kloof tussen vraag en aanbod te dichten?

Gespreksleider

Dagmar Lens