Het iBestuur Congres is een initiatief van:

  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Justitie en Veiligheid
  • Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
  • Interprovinciaal Overleg

Het iBestuur Congres draait om ontmoeten, kennisdelen en inspiratie opdoen tussen i-bestuurders van publieke organisaties en bedrijfsleven. Het programma wordt samen met de initiatiefnemers ingevuld met bijdragen van publieke en private partners. 

Publieke partners

Private partners