Terugblik

Een terugblik op de programma's van iBestuur Congres 2023, 2022, 2021 en 2020.

2023

iBestuur Congres 2023

Tijdens deze editie van het iBestuur Congres werden deelnemers uitgedaagd om hun verbeeldingskracht te gebruiken en hun bijdrage te leveren aan nieuwe inzichten met betrekking tot de digitale transformatie van de overheid. Samen keken we vooruit: wat verwachten we van een betrouwbare overheid? Hoe bewaken we de menselijke maat? En hoe helpt digitalisering ons om de overheid beter te organiseren? Door te verbeelden hebben we stappen genomen, niet alleen met het oog op de toekomst, maar ook in het hier en nu. Was u er niet bij of wilt u bepaalde sessies nog eens bekijken? Via dit E-zine heeft u toegang tot de video's van alle sessies.

2022

iBestuur Congres 2022

Het thema 'digitalisering en de menselijke maat' werd tijdens het iBestuur Congres 2022 op 14 september jl. vanuit vele perspectieven toegelicht en besproken. De redactie van iBestuur maakte samen met enkele gastschrijvers een journalistiek verslag van de congresdag waar meer dan 1.000 deelnemers de debatten en vele break-out sessies bijwoonden, zowel fysiek als online. Was u er niet bij of wilt u bepaalde sessies nog eens bekijken? Via dit E-zine heeft u toegang tot de video's van alle sessies.

Magazine iBestuur Congres 2022

Het aantal digitale toepassingen dat ingezet kan worden bij de uitvoering van beleid, neemt nog steeds toe. Tegelijkertijd brengt dit ook toenemende verantwoordelijkheden met zich. Het gebruik van digitale informatie vereist dat de data vertrouwelijk en betrouwbaar zijn. Maar gegevens moeten ook op een ethische manier ingezet worden. De toeslagen affaire leert ons dat dat helaas niet altijd het geval is.

Hoe de overheid de menselijke maat kan bewaren en bewaken is de centrale vraag van het iBestuur Congres 2022. De onderwerpen lopen uiteen van duurzame datacenters tot burgervertrouwen en van ruimtevaart tot een herkenbare digitale overheid. 

2021

iBestuur Congres 2021

Het thema – de relatie tussen overheid en samenleving, en de rol van de digitalisering – liep als een rode draad door de 52 break-out sessies die vanuit tien studio’s in de Fokker Terminal in Den Haag naar 700 online deelnemers werden gestreamd. Op de congreslocatie namen pakweg 300 bestuurders deel aan een programma waarin debat – onder andere over de relatie tussen markt en overheid – en ontmoeting centraal stonden.

Lees hier het iBestuur e-zine met een uitgebreide terugblik, interviews én de integrale videoregistraties van (bijna) alle break out-sessies en het plenaire programma!

e-zine iBestuur Congres 2021

In de aanloop naar het congres op 15 september verscheen het e-zine iBestuur Congres 2021 met interviews met bijvoorbeeld de Haagse burgermeester Jan van Zanen, Focco Vijselaar, DG Bedrijfsleven en Innovatie bij het ministerie van EZK en met CIO Rijk Lourens Visser over de nieuwe I-Strategie.

Zsolt Szabo, Maarten Hillenaar en Erwin Angelier filosoferen namens de drie Founding Partners Capgemini, Centric en Google Cloud over de relatie tussen markt en overheid. Lees ‘m hier!

2020

e-zine iBestuur Congres 2020

Lees hier het e-zine met de terugblik op het iBC2020: interviews, artikelen, blogs én de integrale video-registraties van bijna alle break-out sessies en het plenaire programma!