Voorlopig sessie overzicht

Verdieping

Dit jaar hebben we gekozen voor verdiepende thema's. Om het u makkelijk te maken, kunt u met de onderstaande filter een keuze maken.

Hieronder vindt u een voorlopig overzicht van de sessies. Het programma wordt momenteel verder uitgewerkt en zal in de komende weken op deze pagina worden gepubliceerd.

AcICT en de ICT-sector: lessen trekken uit de praktijkHet Adviescollege ICT-toetsing en de ICT-sector willen samen lessen trekken uit de praktijk van de grote IT-projecten binnen de overheid. Daarom gaan zij met elkaar in gesprek rond een aantal stellingen.
AI kan democratie versterken door afspraken en modelbeheerAI is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Er gaat geen dag voorbij of de media hebben het erover. Mooie voorbeelden versterken de behoefte aan het toepassen van AI-oplossingen ook bij de overheid. Maar er zijn ook aarzelingen en verwachte risico's op het raakvlak van privacy, ethiek, samenleving en betrouwbaarheid.
In deze sessie krijg je inzicht over hoe het hele ontwikkel- en toepassingsproces van AI modellen gecontroleerd plaats kan vinden. Hoe iedere speler in het proces zijn/haar verantwoordelijkheden kan invullen. En hoe de resultaten uiteindelijk bijdragen aan maatschappelijke waarde. En dus ook aan het vertrouwen in de democratische waarden.
AI, uw nieuwe collega-bestuurderDe relatie tussen publieke bestuurders en AI is, op zijn zachtst gezegd, moeizaam. Het ontbreekt bestuurders vaak aan kennis, of nog erger: ze zien kunstmatige intelligentie zelfs als een regelrechte bedreiging.

Natuurlijk, uitzonderingen en trendsetters daargelaten, maar veel bestuurders denken zonder AI te kunnen of ze vrezen politieke verantwoording en conflicten over beleid en regelgeving. Daarom proberen ze tevergeefs de inzet van AI onder bestuurlijke controle te krijgen. Ondertussen komt de ontwikkeling van AI in een stroomversnelling. In het ergste geval mist de complete organisatie hierdoor de boot.

En dat terwijl met verantwoorde inzet van kunstmatige intelligentie de overheid beter haar werk kan doen. Generatieve AI is niet langer een tool maar een ‘colleague as a service’, ook als het gaat om beleidsvorming!

Natuurlijk, er zijn heus nog wel obstakels onderweg, bijvoorbeeld als het gaat om datakwaliteit, privacy-borging, juridische kaders, kennisopbouw en natuurlijk transparantie naar de burgers, maar uiteindelijk kan AI zelfs nààst de bestuurder staan.

Als dat alles klopt, is er wel een verandering van de mindset nodig. Daarover gaan we in gesprek met experts en bestuurders aan tafel, maar vooral ook met de mensen in de zaal.
Bananen, Data delen en afsprakenstelsels: van de Rotterdamse Haven tot in de Supermarkt Het lukt alléén met logistiek. Zonder goederenvervoer en logistiek worden er geen nieuwe woningen gebouwd, wordt er geen afval ingezameld en worden supermarkten niet voorzien van verse bananen. Weinig andere sectoren kennen zoveel data-uitwisseling tussen verschillende netwerken als de transport- en logistieksector. Om de operatie zo efficiënt mogelijk te laten lopen. Maar ook om toezichthouders hun werk te kunnen laten doen. En tegelijk ervaren mensen goederenvervoer en logistiek soms ook als overlast. Goederenvervoer zorgt ook voor potentieel onveilige situaties en uitstoot, zeker in groeiende en verdichte steden. Dat maakt het verder optimaliseren van goederenvervoer een complexe maatschappelijke opgave. Tijdens deze sessie nemen DIL (Digitale Infrastructuur Logistiek) en het DMI-Ecosysteem (Dutch Metropolitan Innovations) - resp. tot aan de stad (DIL) en binnen de stad(DMI) - u mee met de reis van de banaan van de Rotterdamse haven tot in de supermarkt bij u om de hoek. Beide initiatieven zijn mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Groeifonds. U krijgt te zien hoe alle betrokken partijen met elkaar een digitaal ecosysteem vormen om de complexe opgave te realiseren.
Ben je klaar voor een digitaal en grenzeloos Europa?Kom naar ons panel over de Interoperable Europe Act (IEA) en leer wat deze nieuwe wet voor jou kan betekenen en wat je er mee moet!

De IEA heeft als doel om de samenwerking en digitale gegevensuitwisseling tussen overheidsorganisaties in de hele EU te verbeteren. Dit moet leiden tot makkelijkere en snellere dienstverlening voor burgers en bedrijven, ongeacht in welk EU-land ze zich bevinden. Een bedrijf dat in Nederland gevestigd is, kan zich eenvoudiger registreren in een ander EU-land om daar zaken te doen. Een student die in Duitsland heeft gestudeerd, kan zijn of haar diploma gemakkelijker laten erkennen in een ander EU-land om daar te kunnen gaan werken. Of een Europeaan die in een ander EU-land ziek wordt, kan zijn of haar medische gegevens gemakkelijker delen met de lokale arts. Slechts enkele voorbeelden van grensoverschrijdende publieke dienstverlening voor burgers en bedrijven. Hoe gaat de Interoperable Europe Act er voor zorgen dat de samenwerking en digitale gegevensuitwisseling tussen overheidsorganisaties in de hele EU verbeterd?
Bestuurlijke verantwoordelijkheid voor cyberveiligheid is topsportAls bestuurder heb je (zelfs wettelijk) de eindverantwoordelijkheid voor de cyberveiligheid van jouw dienstverlening, maar hoe regel je dat eigenlijk? Het gaat van hardware tot menselijk handelen, en van echtheid van informatie tot gedrag. Bij strategische autonomie op cyberveiligheid komen ontzettend veel aspecten kijken, zeker als je het door wilt trekken tot en met het vergroten van de weerbaarheid van de burger op dit vlak. Stel je daarbij eens voor dat je verantwoordelijk zou zijn voor één van de grootste sportevenementen van de wereld; de Olympische Spelen. De rol van bestuurder is dan vergelijkbaar met een topsporter.
Bouwen aan de industrieën van de toekomstWelke kansen biedt digitalisering voor het verdienvermogen van Nederland? Wat zijn de industrieën van de toekomst? En is Nederland klaar om een stap voorwaarts te zetten om maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering en weerbaarheid met technologie op een positieve manier te beïnvloeden? In deze sessie gaat u onder leiding van Guido Rink, wethouder Economische Zaken bij de gemeente Emmen op zoek naar de antwoorden op deze vragen.
Wat maakt een industrie toekomst bestendig? TNO deed hier onderzoek naar en zal een aantal inzichten met ons delen. Vervolgens kijken we vanuit het perspectieve van de markt naar dit vraagstuk. VDL lanceerde in april van dit jaar Nextpole. Een revolutionaire 'slimme mast', die tegemoetkomt aan de groeiende vraag naar laad-, meet en communicatienetwerken in de openbare ruimte. Raoul Rosendaal, business development director VDL, zal in zijn presentatie ingaan op het open source concept en laten zien hoe technologie kan bijdragen aan een duurzame en toekomstbestendige infrastructuur en waardoor markt en overheid goed kunnen samenwerken.
Nathan Ducastel, directeur bij VNG Realisatie zal samen met u reflecteren op wat hij gehoord heeft. Want inspireren is leuk, maar hoe komen we tot een toekomstgerichte visie voor Nederland? Wat is er nodig om nieuwe industrieën en bedrijven zich in Nederland te laten vestigen en wat vraagt dit van de overheid en het bedrijfsleven? Welke rol kunt u pakken en hoe stimuleert u samenwerking? We hopen op een inspirerend gesprek met mooie praktische voorbeelden, focus en richting als input richting 2030.
Burgers Centraal: De Kracht van Transparante en Geordende Informatie voor Betere Publieke DienstenEen betere publieke dienstverlening, waarin burgers centraal staan, vraagt om een informatiehuishouding die open en goed geordend is. Wanneer informatie goed geordend en toegankelijk is voor burgers, wordt het functioneren van overheden transparanter en kunnen burgers zich beter informeren over hun rechten en plichten. Als overheden deze informatie beter toegankelijk maken, hoeven burgers niet langer naar de bekende weg te vragen, worden beslissingen niet genomen op basis van onjuiste of onvolledige informatie, en kunnen publieke diensten klantgericht en proactief worden aangeboden.
Voor een open en geordende informatiehuishouding zijn betekenisvolle gegevens cruciaal. Pas als duidelijk is welke wet- en regelgeving of welke burgers en bedrijven door bepaalde data worden beïnvloed, kunnen overheden de juiste beslissingen nemen en de kwaliteit van publieke dienstverlening waarborgen. Betekenis geven aan gegevens betekent afspraken maken over semantiek en het beschrijven van de relaties tussen gegevens.
Data bedreven werken aan maatschappelijke opgaven, wat vraagt dat? Leer van de praktijk van VIVET en het Kadaster
Goed onderbouwd aan de slag met maatschappelijke vraagstukken in de fysieke leefomgeving vraagt om een datagedreven benadering die aansluit bij de behoeften uit de praktijk. Er is al veel data, informatie en kennis beschikbaar over de fysieke leefomgeving. Om de waarde daarvan optimaal te benutten is een samenwerking tussen verschillende organisaties nodig. Wat komt er bij zo’n samenwerking kijken en wat vraagt dat van de betrokkenen? Binnen het programma VIVET wordt tussen het Kadaster, Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) samengewerkt om data toegankelijk, beschikbaar en bruikbaar te maken voor de energietransitie. In deze sessie vertellen Kadaster en VIVET over de geleerde lessen van de afgelopen jaren: hoe pak je problemen aan en beleg je zaken op de juiste plek. Binnen VIVET staat werken vanuit de vraag en behoefte centraal en wordt vraagarticulatie succesvol toegepast.
De grenzen van een proactieve overheidDe digitale overheid kan veel bijdragen aan proactieve dienstverlening. Hierin staat de mens centraal en is de overheid de betrouwbare en hulpvaardige dienstverlener. De beweging van “aanvragen naar aanbieden” brengt ook risico’s met zich mee. Een overheid die ongevraagd iets aanbiedt waar je mogelijk recht op hebt, vraagt om zorgvuldige processen en vertrouwen. Is er een opt out, “benader mij niet register” en waar komen mijn antwoorden terecht? Wat zijn de mogelijkheden voor de inrichting van het informatieproces en waar liggen de grenzen van gegevensdeling, regie en gebruik van AI?
De klantinteractie strategie van KVKHoe KVK de klantinteractie strategie voor ondernemers realiseert

Waarde voor ondernemers en burgers door pro-actieve dienstverlening. Er valt veel te bereiken met de digitale transformatie van openbare diensten. Voor het realiseren van de visie van de digitale overheid is het nodig om meer efficiënte, effectieve en transparante openbare diensten te realiseren. Om het gat te overbruggen tussen de dienstverlening van commerciële partijen ten opzichte van publieke dienstverlening zien we dat het nodig is om een stap te maken naar de volgende fase van de digitale transformatie van de overheid.
Digitale innovaties voor klimaatadaptatie, hoe creëer je impact? Het tijdig voorbereid zijn op klimaatverandering schept uitdagingen voor decentrale overheden. Dit vraagt om voorspellend onderhoud bij bruggen en viaducten, inrichten van multifunctionele daken, vergroening stimuleren in de stad en voorbereid zijn op overstromingen. Digitale innovatie biedt kansen in het oppakken van deze opgaven, maar veel van de innovaties blijven in de pilotfase. Alleen als overheden, kennisinstellingen, marktpartijen en de samenleving zich anders organiseren en op een andere manier met elkaar samenwerken, komen we voorbij de pilotfase en komen we verder in het oplossen van de grote opgaven. Deze sessie verdiept zich in nieuwe manieren van samenwerken en het benutten van dat wat al aanwezig is in het netwerk om te komen tot innovatieve oplossingen die impact maken.
Een klimaatcontract voor de stadEen van de Europese missies is om in 2030: 100 klimaat neutrale steden te realiseren. Wet – en regelgeving uit de Digital Decade moet hieraan bijdragen. Rian van Dam, burgermeester van de gemeente Hollands Kroon en lid van de Commissie Informatiesamenleving neemt u mee in wat er vanuit Europa op u afkomt. Waarom is het van belang om EU-wetgeving in samenhang te analyseren en te implementeren. En hoe helpt de VNG u daarbij.
De gemeente Den Haag is de eerste stad met een eigen klimaatakkoord. Meer dan 100 bedrijven, organisaties, bewonersgroepen en de gemeente werken hieraan mee. Jonas Onland, strategisch adviseur Europa VNG, gaat in gesprek met de gemeente Den Haag en haalt de belangrijkste lessons learned op in de ontwikkeling van het klimaatcontract en financieringsplannen. Hoe heeft de gemeente bij deze missie de mens in het hart van de digitale transformatie gezet, wat zijn de randvoorwaarden voor een succesvolle samenwerking om tot een gezonde en groene stad te komen en wat zijn de uitdagingen om tot een financieringsplan te komen. Daarna zal Michiel van Dongen namens het ministerie van IenW reflecteren op welke manier de klimaat contracten en de financieringsplannen gaan helpen om betere afwegingen te maken.
Ook de missie aanpak van de Europese Commissie levert praktische instrumenten op. Denk dan aan een National Support Structure en de mission Helpdesk. Jonas Onland ligt beide initiatieven kort toe en legt uit hoe u hier gebruik van kunt maken. Deze sessie is een vervolg op het verhaal over de Digital Decade uit 2023. We zetten in op een interactieve sessie met voldoende ruimte voor het stellen van vragen.
eJustice: digitalisering van alle Europese communicatie in het justitiedomeinBarend Sluijter, MT lid bij de directie Rechtsbestel (DRB) van het Ministerie van JenV, deelt zijn zoektocht in grensoverschrijdende samenwerking. Een sessie waarin inzichten in en ervaringen met wettelijke Europese verplichtingen in het justitiedomein worden gedeeld: wat je als bestuurder zou willen weten over Nederlandse implementaties als gevolg van EU wetgeving.
ICT projecten bestaan nietMet grote regelmaat horen we over mislukkende ‘ICT-projecten’ bij de overheid. Telkens worden de problemen in media en parlement geframed als ‘technisch’ van aard. Meer ‘experts’, beter betaalde ‘ICT-nerds’ en strikter ‘IT-projectmanagement’ moeten ons redden. Maar door deze framing slaan we de plank mis en komen we nauwelijks tot verbeteringen. De meeste ICT-projecten zijn verandertrajecten! De belangrijkste problemen daarin hebben vooral te maken met de organisatorische vraagstukken en inhoudelijke keuzes. Informatie is geen techniek! Wat zijn de valkuilen, wat kunnen we beter doen en wat kunnen we hiervan leren?
Deze sessie is een vervolg op het gelijknamige drieluik in iBestuur.
Identity Wallet - Verdiep je in je digitale identiteit!Om volop mee te kunnen draaien in onze samenleving wordt digitale identiteit steeds belangrijker.
Met de komst van eIDAS 2.0 moeten alle lidstaten uiterlijk in 2026 voor álle burgers die dat willen een digitale identiteit aanbieden. Deze digitale identiteit heeft dezelfde status als je ID-kaart, maar is volledig digitaal en bruikbaar via je mobiel.
Hoe werkt zo’n wallet-oplossing white-label in de markt, en hoe sluit je je registers aan om gegevens in wallets te laden? Tijdens deze informatieve sessie worden deelnemers bewust gemaakt van de impact én de kansen die deze wetten met zich meebrengen en hoe ze zich daar het beste op kunnen voorbereiden.
I - Generative AI Technologie?Een niet-technische uitleg van de innerlijke werking van Generatieve AI en LLMs. Iedereen heeft het erover: generatieve AI en Large Language Models. Om echt te begrijpen wat je ermee kunt, hoe je ze kunt verfijnen voor eigen gebruik, maar ook wat de gevaren zijn, helpt het om te begrijpen hoe deze modellen werken. Er is inmiddels al veel over gezegd, maar de ontwikkelingen gaan zo snel dat een update van de huidige stand van zaken zeker op zijn plaats is.
II - Generatieve AI kan leiden naar de superslimme samenlevingEr is veel mediarumoer rond AI en meer specifiek over generatieve AI.
De techsector zet momenteel enorme stappen en de regelgever probeert uit alle macht de ontwikkelingen bij te houden. Toch is het soms goed om even pas op de plaats te maken en om ons heen te kijken: wat is er nou eigenlijk allemaal aan de hand? En vooral: wat kan generatieve AI voor de publieke sector betekenen voor de burger? Generatieve AI biedt enorme kansen, maar bedreigingen zijn er ook.
Lancering Datadialoog, de ethische versnellerWe willen het goede doen met data, voor de Nederlandse burger en gericht op de maatschappelijke opgaven die er liggen. Maar hoe gaan we om met de ethische kant?
Om te komen tot verantwoord datagebruik is mede op basis van de begeleidingsethiek de methode datadialoog ontwikkeld. Specifiek gericht op datagebruik door de overheid, met extra aandacht voor publieke waarden en met als kern een brede betrokkenheid van belanghebbenden. De handelingsopties die tijdens de dialoogsessie voor de concrete toepassingspraktijk worden geformuleerd zorgen voor richting en zijn daarmee eerder versneller dan vertragers.
Tijdens de sessie krijgt u een ultrakorte introductie gevolgd door een demo-sessie, waarbij u zelf deelneemt aan een datadialoog.
Overheid 2034 in beelden!Mede-vrijdenkers! Kijk met ons door ruimte en tijd voor een dieptepeiling in de gevolgen van alternatieve scenario's voor de rol van de overheid. Gedachtenpolitie is niet uitgenodigd, creatieve geesten des te meer!
Overheid ecosystemen en Generation-GT: Steeds meer collaboratie, co-creatie & co-opetitionVoor succesvolle digitalisering moeten overheden deel uitmaken van een breed ecosysteem met IT- en technologiepartners, startups en academische instellingen. Het ecosysteem zal helpen technologie in te zetten voor maatschappelijke vraagstukken zoals gezondheidszorg en klimaatverandering. Daarnaast kunnen technologiepartners bijdragen aan het definiëren van duidelijke wet- en regelgeving voor onderwerpen als cloud en AI. Co-opetition, co-creatie en gedeelde innovaties spelen hierbij een belangrijke rol.
Pas je gewoon effe aan!Het succes van digitale inclusie start dichtbij om wie het gaat: de burger. Het maatschappelijk perspectief komt in beeld door beleving hoe het is om buitensluiting te ervaren. Sommige mensen hebben niet eens een keuze om mee te kunnen doen in de steeds meer digitaliserende samenleving. Daar kun je en mag je niet tegen zeggen dat ze zich gewoon “effe” aan moeten passen. Daar moet je als bestuurder een (lokale) ketenaanpak voor inrichten om inclusie duurzaam te organiseren. Maar hoe ziet dat er dan uit? Langs welke thema’s doe je dat? Digitale vaardigheden, toegang tot digitale middelen, hulp en ondersteuning; allemaal aspecten waar je rekening mee moet houden. De digitale kloof dichten is een complexe opgave. Niet alleen in Europees Nederland, maar zeker ook in Caribisch Nederland.
Samenwerking MBO en RijksorganisatiesSamenwerking mbo en rijksorganisaties
De vijver met standaard potentiële ICT’ers is vrijwel leeg. Tegelijkertijd wordt er te weinig ingezet op bepaalde doelgroepen met potentie (mbo’ers en anderstaligen). I-Vakmanschap is het afgelopen jaar bezig geweest met een inventarisatie van de knelpunten en mogelijkheden voor het aannemen van andere doelgroepen. De opbrengsten worden vertaald in een toolkit voor IT/HR-manager bij het Rijk. Tegelijkertijd is het van belang om als Rijksoverheid meer kennis te hebben over het mbo. Maak kennis met het mbo om zelf de potentie van het mbo te ervaren en zo kansrijker te werven.
Vind jij het belangrijk om mee te denken over de personele digitale uitdagingen van het Rijk? Neem deel aan de sessie!
Verantwoord digitaliseren: Alleen toeschouwer of neem je je verantwoordelijkheid?Bij de grote uitdagingen waar de overheid op dit moment mee te maken heeft (vergrijzing, woningnood en arbeidstekorten), is een gedegen aanpak van de doordenderende digitalisering trein onmisbaar. In deze sessie gaan we de discussie aan met de overheid en het hoger onderwijs om antwoord te krijgen op de vraag: hoe moeten we verantwoord digitaliseren en hoe zorgen we dat ons belastinggeld hiermee efficiënt wordt besteed? Om deze vraag te beantwoorden is het belangrijk om de dialoog aan te gaan met de overheid en het onderwijs. Daarom zullen we ook ingaan op het perspectief van een bestuurder binnen het rijk en een hoogleraar uit het onderwijs, waar de arbeidsmarkt van de toekomst wordt gevormd.
Verantwoorde inzet AI en algoritmen; een debat over waardenAI en algoritmes zijn overal. Zelfs generatieve AI zit tegenwoordig in eenieders broekzak. Hoe zorg je ervoor dat het gebruik AI en algoritmes op een verantwoorde manier gebeurt en waar dat kan een meerwaarde vormt voor de samenleving? Hoe betrek je gebruikers en burgers bij de ontwikkeling van oplossingen, maar ook bij het omgaan met de uitdagingen die AI en algoritmes voor de samenleving opleveren? Het creëren van een lerende omgeving, participatieprocessen, algoritme registers, allemaal zaken die daarbij aan de orde zijn. Hoe voorkomen we dat de inzet van AI en algoritmes niet botsen met onze democratische publieke waarden. Een sessie die de deelnemers meeneemt op reis langs algoritmes, zelflerende algoritmes (AI) en generatieve AI. Dit met de kaders van democratische en rechtsstatelijke waarden in de toepassing door of binnen de overheid.
Verantwoord innoveren in samenwerking: Hoe de Rijksoverheid en de markt de digitalisering vormgevenDagelijks wordt gewerkt aan de digitalisering van de Rijksoverheid om de dienstverlening en bedrijfsvoering te verbeteren, de efficiëntie te verhogen en tegelijkertijd de veiligheid en privacy van burgers, organisaties en ambtenaren te waarborgen. Technologische innovaties in cloud computing en artificial intelligence bieden hierbij kansen, maar vragen ook om een veilige, verantwoorde en duurzame toepassing met respect voor privacy. Digitaliseren gaat verder dan alleen technologie. Het vraagt om een open en flexibele manier van samenwerken en kennisdelen, met elkaar en in samenwerking met de markt. Door samen te werken aan digitalisering kunnen we sneller vooruitgang boeken, beter kennis benutten en waarde creëren waarvan we gezamenlijk de voordelen benutten.
In deze sessie geven we inzicht hoe SLM Rijk zich samen met marktpartijen inzet op het verbinden van Rijksorganisaties om krachten en kennis te bundelen. Hoe er afspraken gemaakt kunnen worden om gezamenlijk voordeel te behalen en om conform wet- en regelgeving gebruik te maken van producten en diensten.
Vertrouwen is de basis voor samenwerkingDe samenleving staat voor enorme uitdagingen. Denk aan de klimaatverandering, de wooncrisis, het zorginfarct en maatschappelijke polarisatie. Een goede samenwerking met de private sector kan de overheid helpen om die problemen het hoofd te bieden. Wederzijds vertrouwen vormt de basis.
Wat is de impact van EU-datawetgeving op het bewaren en vernietigen van overheidsinformatie?Kan informatie nog stromen en blijvend bewaard worden met de toenemende regulering vanuit de EU? Laura Drechsler, Assistant Professor bij het Centre for IT and IP Law (CITIP) van de KU Leuven en onderzoeker bij het Rijksarchief van België, neemt je mee in de toenemende regulering van data binnen de EU. Deze wetgeving (bijvoorbeeld de AVG en de datagovernance verordening (DGA)) richt zich op het laten stromen van informatie. Als overheidsorganisatie moet je dan uiteraard rekening houden met o.a. de privacy van burgers.
De wetgeving biedt kaders op basis van algemene principes die verder worden uitgewerkt in nationale uitvoeringswetten. Het gaat zowel over persoons- als niet-persoonsgegevens; beiden met hun eigen spelregels. Dit onderscheid vervaagt in de praktijk vaak, onder andere door technische ontwikkelingen. De bedoeling van deze wetten, het laten stromen van informatie, is hierdoor in de praktijk moeilijk toe te passen. Bij (beleids)keuzes over het bewaren of vernietigen van overheidsinformatie lopen we hier tegenaan.
Laura Drechsler legt uit wat de bedoeling van deze wetgeving is en welke hiaten en knelpunten er in de wettelijke kaders zitten. Vervolgens gaan we hierover met elkaar in gesprek.
Werkplek van de toekomst voor data analistenGrote opgaven vragen meer dan ooit inbreng van data analisten. De overheid zelf heeft hierin dermate weinig hands-on expertise dat de noodzaak van assistentie door ICT bedrijven groeit. Om het gesprek tussen beide begrijpelijk en hanteerbaar te houden moet gezamenlijke beeldvorming zo goed mogelijk worden gefaciliteerd. Centric doet hierin een voorzet met de Apple Vision Pro aanpak (spatial computing) van data analyse, geïntegreerd met een heuse werkplek, waar publieke gesprekspartners van data analisten gedurende het hele congres zelf, een-voor-een, kunnen aanschuiven. Twee Friese gemeenten zullen hierbij aanwezig zijn om toelichting te geven op hun hands-on gebruik van 3D data bij hun ruimtelijke besluitvorming.