Sessies

Onderstaand een voorlopig overzicht van break-out sessies iBestuur Congres 2022. Het programma wordt verder uitgewerkt.

Een laag vertrouwen van de burger, midden in een complexe digitale transformatie. Niet ideaal. Toch liggen er genoeg kansen voor bestuurders en overheid. Sluit aan bij deze open paneldiscussie en ontdek welke.
Gebruik van data daadwerkelijk en verantwoord laten bijdragen aan maatschappelijke opgaven. Dat is het doel van de Interbestuurlijke Datastrategie. Hoe geven we hier concreet invulling aan? Welke dialoog is daarvoor nodig? En hoe kunnen we komen tot een gedragen datamanifest voor Nederland?
Nieuwsgierig naar hoe JenV dit aanpakt? Neem dan deel aan onze workshop!
Het digitaal contact tussen overheid en burger, van belastingaangifte tot aanvraag studiefinanciering, kan aanzienlijk groener en duurzamer. Samen lukt dat!
Hoe de digitale Europese wetten en kaders impact op uw gemeente hebben.
Hoe is het gelukt om de overheidsdienstverlening in het Verenigd Koninkrijk mensgericht te maken? We nemen u mee in de lessen die binnen de Government Digital Service geleerd zijn én hoe we deze direct kunnen toepassen in Nederland.
Sinds 1 januari dit jaar is hij er: de regeringscommissaris Informatiehuishouding in de persoon van Arre Zuurmond. En hij vindt er ook wat van. Bijvoorbeeld dat er een algemene juridische fundering zou moeten komen voor de Informatiehuishouding van de (rijks)overheid. Zo’n (grond)wettelijk fundament is al goed geregeld voor financiën, juridische en personele zaken. Voor het structureel borgen van informatiehuishouding is dat nog niet het geval: een algemene wet i-bepalingen die de belangrijkste waarborgen bevat en omissies opvult.
Maar is dat wel een goed idee? Een jong talent vindt er ook wat van en heeft 10 pittige vragen voorbereid - vragen die Arre niet van tevoren wilde zien...
Wat is de rol van Artificial Intelligence in de vernieuwing van het KCC (Knowledge Consulting Certification) van de Gemeente Eindhoven?
Aan de hand van aansprekende voorbeelden uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer reflecteert Arno Visser op de digitale staat van de Nederlandse overheid, en de kansen die digitalisering biedt als organisaties door oude tradities heen durven te breken. En dat doet hij graag samen met u! Wat is nodig om tot een gezamenlijke taal te komen? Wat houdt u tegen of inspireert u juist? En kan de overheid hier misschien van de private sector leren?
Sleuteltechnologie is een verzamelnaam voor digitale innovaties die grote impact hebben op de manier waarop we leven, leren en innoveren. De mogelijkheden van sleuteltechnologie zijn breder dan je in eerste instantie zou denken!
Digitalisering en online verbondenheid is voor Nederland cruciaal. Inspecteur-generaal Angeline van Dijk van Agentschap Telecom spreekt met gasten over hoe Nederland veilig verbonden kan zijn en blijven.
De pandemie heeft de manier waarop we leren en werken drastisch veranderd; vanuit huis, in de cloud en binnen teams.
De rol van de overheid verandert, maar de verantwoordelijkheden niet. Binnen Nederland acteren we meer in een netwerk van publiek en private partijen. Waarbij we als RWS andere spelers nodig hebben om de weggebruikers te bereiken. Hoe zorgen we ervoor dat berichten van een private partij aan de weggebruiker gevalideerd is en het maatschappelijk belang voor ogen blijft.
Als burger moet je kunnen vertrouwen op de informatie van de Rijksoverheid. Die moet bovendien goed vindbaar en toegankelijk zijn. Tegelijk moet de overheid kunnen verantwoorden welke gegevens ze voor welk doel gebruikt. De toeslagen affaire heeft dat belang nog eens extra onderstreept. Naast de verantwoording ligt er ook een vraagstuk over hoe je deze informatie kunt inzetten om te sturen. Gezien de snelheid van de digitalisering geeft dit nog een extra dimensie.
Digitale soevereiniteit staat steeds hoger op de politieke agenda. Wat betekent dat voor de overheid en bedrijven in Nederland en hoe kunnen die zich daarop voorbereiden?
Eén I-strategie, 10 thema’s en evenzoveel portefeuillehouders. Net voor de zomer gingen de routekaarten bij de I-strategie naar de Tweede Kamer. En ondertussen gaat het werk gewoon door. Hoe doen ze dit allemaal Tijdens deze sessie wordt de vraag voorgelegd aan de portefeuillehouders van de I-strategie en gaan we op zoek naar de verbinding tussen de thema’s.
Hoe zorgt de gemeente voor digitale veiligheid in de stad? Wat is de rol van de gemeente en die van de andere organisaties en partners?
Welke ontwikkelingen en veranderingen vonden plaats na het rapport ‘Naar grip op ICT’? Wat hebben we sindsdien geleerd? Wat is er goed gegaan en wat kan nog worden verbeterd? Wat betekent dat voor de uitvoering?
Burgers en ondernemers hebben moeite met de herkenbaarheid van de digitale overheid. Hierdoor lopen ze in toenemende mate kans slachtoffer te worden van online fraude. Welke zaken zijn nodig om de digitale overheid herkenbaar te maken en te houden?
Zoals uit de brief van minister De Jonge van 17 mei 2022 blijkt zijn de transities waarvoor we ons geplaatst zien groot: energietransitie en klimaat, woningbouw, de opgaven in het landelijk gebied zoals waterkwaliteit en de reductie van stikstof. Hoe kan data en digitalisering hierbij helpen? Wat is nodig? Op het terrein van monitoring, governance en digital twinning.
De maatschappelijke meerwaarde van satellietdata is ongekend. Wil jij weten wat de meerwaarde van ruimtevaartdata is voor ons dagelijks leven? Hoe de overheid én de markt met hulp vanuit de ruimte kunnen samenwerken aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken? Spar mee in deze sessie!
De opvang van Oekraïense vluchtelingen als voorbeeld voor interdepartementale samenwerking. In deze sessie voeren we het gesprek aan de hand van resultaten en ervaringen rondom de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Hoe leveren we samen, als één overheid, dienstverlening op maat?
De eerste dag in zijn nieuwe functie als Kwartiermaker Digitale Samenleving had Ron Roozendaal al een oproep: ‘Help mij op weg.’ Wat heeft dat opgeleverd? En wat vertelt de Werkagenda Digitalisering?
Marieke van Wallenburg (DGDOO BZK) gaat in gesprek met enkele deskundigen over de praktische bewaking door de overheid van publieke normen en waarden.
In gesprek met cyberburgemeester(s) over digitale veiligheid in uw gemeente. Welke verantwoordelijkheden heeft u? En wat kunt u doen om de digitale veiligheid te verbeteren? Na afloop van deze sessie kunt u direct aan de slag binnen uw eigen organisatie.
Kadaster en VNG werken samen, zodat gemeenten datagedreven en datagericht de warmtetransitie kunnen realiseren.