Het iBestuur Congres is een initiatief van:

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
 • Interprovinciaal Overleg

Daarnaast komt het iBestuur Congres tot stand door bijdragen van publieke en private partners. Samen met de initiatiefnemers stellen zij het programma samen.

Publieke partners

 • Forum Standaardisatie
 • Gemeente Den Haag
 • ICTU
 • I-Partnerschap
 • Nationaal Archief
 • RWS
 • TNO & TNO Vector

Het iBestuur Congres draait om ontmoeten, kennisdelen en inspiratie opdoen tussen i-bestuurders van publieke organisaties en bedrijfsleven.

Private partners

 • Capgemini
 • Centric
 • IBM
 • Netcompany
 • Google Cloud
 • Salesforce
 • Amazon Web Services (AWS)