Het iBestuur Congres is een initiatief van:

  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Justitie en Veiligheid
  • Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
  • Interprovinciaal Overleg

Daarnaast komt het iBestuur Congres tot stand door bijdragen van publieke en private partners. Samen met de initiatiefnemers stellen zij het programma samen.

Publieke partners

Het iBestuur Congres draait om ontmoeten, kennisdelen en inspiratie opdoen tussen i-bestuurders van publieke organisaties en bedrijfsleven.

Private partners