Naam
Jan van Ginkel
Functie
Loco-Provinciesecretaris
Organisatie
Provincie Zuid-Holland
LinkedIn
Spreker Biografie
Loco-provinciesecretaris Zuid-Holland. Hart voor digitale transformatie. Lid van het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid, lid van het Beraad voor Geo-Informatie en lid van de regiegroep Interprovinciale Digitale Agenda.
Jan Ginkel