Programma gemist?

Een aantal sessies zijn tijdens het iBestuur Congres 2023 online ondertiteld en uitgezonden. Nu ook terug te kijken. 

AI is bezig aan een revolutionaire opmars – denk aan ChatGPT – en wordt voor steeds meer toepassingen gebruikt. Van het zoeken naar informatie, naar robotisering in de zorg tot de strijd tegen fraude of criminaliteit. Zeker lijkt dat AI een cruciale rol gaat vervullen in de verdere ontwikkeling van maatschappij en mensheid. Net zoals de komst van de drukpers dat ooit was, of het moment dat internet zijn intrede deed.
Maar AI-systemen zijn beslis systemen en aantasting van onze publieke waarden, zoals privacy, transparantie en veiligheid ligt daardoor op de loer. Hoe zorgen we voor een veilig en betrouwbaar gebruik van AI? En welke rol moet de toezichthouder op de digitale infrastructuur daarbij spelen? Angeline van Dijk, Inspecteur-Generaal van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, over de huidige en aanstaande wetgeving, de roep om regels en de noodzaak van toezicht. En vooral over het belang van een goede samenwerking tussen de betrokken toezichthouders.
We kennen het allemaal, je wilt wisselen van mailprovider. Maar dat blijkt nog niet eenvoudig. Je zit vast aan het e-mail adres van je provider en je e-mails zet je niet zomaar even over naar je nieuwe provider. Ook de overheid draait steeds meer applicaties in de Cloud, en loopt daarbij tegen hetzelfde probleem aan. In deze sessie gaan we vooral in op standaardisatie voor de Cloud. Welke Cloud standaarden zouden verplicht moeten worden en wat is de rol van Europese en internationale standaardisatie daarin?
Onder leiding van Larissa Zegveld gaan Michiel Steltman, Sander Booij en een vertegenwoordiger van CIO Rijk met elkaar in gesprek.
Het potentieel om de kwaliteit van leven voor inwoners te verbeteren door gebruik te maken van de meest moderne technologieën is eindeloos. De versnelling, die door Metaverse, web 3.0 en ‘connected things’ zal plaatsvinden, is gigantisch. Wat is de impact hiervan op de ruimtelijke opgave van nu als we in de toekomst te maken krijgen met autonoom vliegende auto’s, regeneratieve wijken en nieuwe sturingssystemen van mens en stad, als digital twins? Besturen binnen de balans tussen gebruik van de meest moderne technologieën en het bieden van maatschappelijke democratie is zeker binnen het domein van ruimtelijke ordening een uitdaging. Hoe kunnen we, rekening houdend met dit digitale perspectief, nu al inspelen op de potentiële verandering van de behoeften binnen de woningmarkt, (virtuele) bestemmingen, verkeer en vervoer? Om te kunnen leven in een maatschappij waarin we de vruchten plukken van digitalisering zonder dat dit de borging van het maatschappelijk belang in gevaar brengt.
Er zijn tal van maatschappelijke uitdagingen waar de overheid voor aan de lat staat. Denk bijvoorbeeld aan de schulden- en armoedeproblematiek, waarbij burgers met schulden bij meerdere overheidsinstanties het overzicht kwijt raken. Hoe kan de overheid deze burgers helpen en welke rol heeft gegevensdeling hierin? Nieuwsgierig kom dan naar deze sessie en krijg een antwoord op deze vraag.
Denk, doe, praat en luister mee met het iBestuur Congres 2023. I-talk; de podcast van EZK en LNV over digitalisering, informatievoorziening en ICT .
Uit onderzoek van onder andere het RIVM blijkt dat veel mensen zich alleen voelen.
Ouderen geven dit aan, maar ook veel jongeren tussen de 18 tot en 25 jaar. Een trend die overigens ook al voor corona zichtbaar was. In die context wordt al een paar jaar geëxperimenteerd met artificiële empathie. Bijvoorbeeld door gezelschapsrobots bij dementerende ouderen in te zetten. Uitgerust met spraakherkenning kunnen ze praten, luisteren en zelfs een (geheugen)spelletje spelen. Ze zouden op die manier een gevoel van gezelschap en verbondenheid creëren. Maar welke technologische oplossingen zijn er nog meer op gebied van artificiële empathie? En zou de overheid de ontwikkeling ervan moeten stimuleren of juist begrenzen?
Disruptie in slechts een paar maanden tijd. In dit tempo is de technologie al weer lichtjaren verder als de AI-act van kracht wordt. Hoogste tijd voor overheid en de sector om te bespreken hoe het gebruik in goede banen te leiden. Wat zijn de spelregels en hoe blijf je in control? Wat zijn de kansen en mogelijke toepassingen? GenAI is zeker geen hype maar de neiging om met deze oplossing op zoek te gaan naar problemen, is groot!
Publieke organisaties experimenteren op eigen houtje met GenAI. Prima natuurlijk, maar hoe breng je alle ervaringen bij elkaar en welke richtlijnen komen daaruit voort? Welke rol kan de markt hierin spelen?
Op zoek naar een model waarbij de overheid met meerdere marktpartijen in een veranderende omgeving samenwerkt. Waarbij iedereen de eigen kennis en kunde inbrengt, risicodragend in partnerschap. Vanzelfsprekend met respect voor de aanbestedingsregels.
Tijdens het iBestuur Congres 2022 was één van de onderwerpen in de track Markt en Overheid 'Innovatief samenwerken in de uitvoering'. Een goede sessie maar toch was er kritiek: teveel grijze heren die al heel lang meelopen. Linksom of rechtsom: daar zit wat in :)
Daarom voor het komende congres: een debat met dezelfde insteek maar dan met enthousiaste, getalenteerde jonge mensen uit overheid en sector aan tafel (en in de rol van moderator!) die zonder aanbestedingstrauma's en de rugzak van jarenlange loopbaan fris van de lever bespreken hoe we uit de kramp kunnen komen.
Proactieve dienstverlening gebaseerd op verantwoord datagebruik door de overheid. We kunnen het ons allemaal verbeelden. Toch zijn er in de praktijk de nodige struikelblokken: juridisch, ethische en technologische. Hoe maken we het eenvoudiger voor burgers? Wat kunnen we leren van onze zuiderburen? En hoe kunnen we dit in Nederland vormgeven?
Het programma wordt op energieke en eigen wijze afgesloten door niemand minder dan cabaretier Dolf Jansen. Samen met hem blikken we terug op het congres.
Plenair openingsprogramma met Tjarda Struik; de 'blindfluencer' en beoogd burgemeester van Leiderdorp, vertelt wat ‘verbeelding’ voor haar betekent en hoe zij naar een inclusieve en digitale overheid kijkt.
Tijdens het plenaire ‘Verbeeldingsdebat’ in de middag zitten aan tafel Alexandra van Huffelen, staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering, Reinier van Zutphen, Nationale Ombudsman. Zij gaan in gesprek over hoe we samen een betrouwbare, mensgerichte en toekomstbestendige overheid inrichten. Welke overheid willen we zijn, hoe organiseren we dat? Wat voor soort leiders heb je dan nodig? Wat kunnen we leren van wetenschap en bedrijfsleven? Verbeeld je de ‘overheid van de toekomst’ en hoe komen we daar?
Marleen Stikker, oprichter van Waag, Nitesh Bharosa, hoogleraar Gov Tech aan de TU Delft, Jeannine Peek, Boegbeeld topsector ICT-SER, Medy van der Laan, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken en Eppo van Nispen tot Sevenaer schuiven aan, delen hun ervaringen, visie en verbeeldingskracht.
Tijdens deze sessie gaan we ons verdiepen in de projecten die door de verschillende departementen worden georganiseerd op het gebied van cybersecurity, met een speciale focus op hun baanbrekende Red Teaming-initiatief. Red Teaming is een krachtige benadering die door de Nederlandse overheid wordt toegepast om proactief kwetsbaarheden te identificeren, verdedigingen te testen en de algehele cyberweerbaarheid te verbeteren. In deze sessie gaat Ineke Spinder (CISO EZK en LNV) in gesprek met Aart Jochem, Sylvia Cammeraat en Gerdine Keijzer-Balde over de strategische relevantie van Rode Teaming, de impact die het heeft op het beveiligingslandschap en laten zij zien hoe de departementen gebruik maken van deze innovatieve methodologie om een stap voor te blijven in het voortdurend veranderende cybersecurity-landschap. Maak je klaar om de geheimen achter het succes van het Red Teaming van de Nederlandse overheid te onthullen!
Cybersecurity is net een spel, maar dan met echte consequenties!
De overheid moet goed geïnformeerd zijn en uitstekend informatie kunnen verschaffen om de burger goed te kunnen bedienen. Welke veranderingen bij de overheid zijn daarvoor nodig? En is zij daartoe in staat?
Deze sessie van I-Partnerschap gaat over een methodiek die is ontwikkeld voor deze doorvertaling van regelgeving. Hierin licht Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de behoefte van de uitvoering toe. En gaan Hogeschool van Amsterdam en Rijksuniversiteit Groningen in op de standaardisatie en cultuurverandering die nodig zijn. Ook komt aan de orde wat de meerwaarde is van de Leergemeenschap Digitale vertalingen. Dit alles onder voorzitterschap van Forum voor Standaardisatie.